Historic Alpine Racing

Theo van Bree

Home

Theo is zijn motorsport-carrière begonnen in 1968 in de 50cc klasse wegraces. Deze klasse heeft hij na ongeveer 1 jaar ingeruild voor de 250 cc.
Na ongeveer 2 seizoenen liet hij de wegraces voor wat het was en stapte over naar een andere uitdaging, namelijk de motorcross. In deze tak van sport heeft hij een hele weg bewandeld. Maar liefst 6 seizoenen was hij de motorcross trouw, zowel op nationaal als internationaal niveau.

In 1977 maakte Theo kennis met een ander fenomeen, namelijk speedway, grasbaan en zandbaan. Dit heeft hem vele prijzen, trofeeën en naamsbekendheid opgeleverd. Na een gigantisch ongeval in 1983 werd hem aangeraden met de motorsport te stoppen. Doch 1 jaar later zag hij voor het eerst een Alpine Renault rijden, waar hij meteen verliefd op werd. Hij zou en moest het fijne weten over dit kleine snelheidsmonster.

Binnen een week had hij er zelf een in zijn bezit en vanaf dat moment is hij totaal verslaafd geraakt aan alles wat met Alpine te maken heeft. Het racen bleef Theo echter in het bloed zitten en uiteindelijk heeft dit in 1991 geleid tot de aanschaf van een race-alpine. Namelijk de A-108.

In 1992 begint voor Theo het Alpine-leven en hij debuteert ook in dat jaar, wat resulteert al meteen in een overwinning tijdens het Fia Historisch Championship in de klasse tot 1000cc. Ook de jaren daarna werd hij eerste in zijn klasse.

In 1994 werd Theo een unieke kans geboden om een Alpine -110 (bouwjaar 1963, 1148 cc) te kopen. Dit heeft hij uiteraard met beide handen aangenomen. Met deze auto is hij maar liefst 10 maal Europees kampioen geworden. Zijn hoogtepunt in het Fia-championchip was in 2003. Hij werd toen niet alleen eerste in zijn klasse, maar zelfs 2e in het totaal klassement. En tot de dag van vandaag reist hij het hele Europese continent af om zijn kunne te vertonen. Met weemoed heeft hij dit jaar echter afscheid genomen van deze A-110 om plaats te maken voor een mooiere uitvoering, namelijk een Alpine A-110 uit 1965. Met deze A-110 zal hij dit jaar aan de start verschijnen.


Theo’s motorsport career started in 1968, in 50cc class. This class he has changed after approximately 1 year later for 250cc

After about 2 years, he had the wegraces what it was and moved on to another challenge, namely the motocross. In this sport, he followed a long way. No less than 6 years he was the motocross faithful, both national and international level.

In 1977 Theo was introduced to another phenomenon, namely speedway, grass and zandbaan. This has earned him numerous awards, trophies and name given. After a huge accident in 1983 he was recommended by the motor to stop. But 1 year later, he saw for the first time Alpine Renault drive, where he was immediately in love with. He was fine and had about this small sample speed.

Within a week he had a in his possession and from that moment he is totally addicted to everything concerned with Alpine faces. However, Theo continued racing in the blood, and finally in 1991 led to the purchase of an alpine race. Namely, the A-108.

In 1992 Theo for the Alpine life and he debuts in that year, resulting immediately in a win at the FIA Historic Championship in the class to 1000cc. The following years he was first in his class.

In 1994, Theo was a unique opportunity for an Alpine -110 (built in 1963, 1148 cc) to buy. This course, adopted with both hands. This car is no less than 10 times the European champion. His highlight of the Fia-chip was champion in 2003. He was not only first in its class, but 2nd in the overall rankings. And today he travels throughout the European continent could be on his show. With nostalgia, he has this year but retired from the A-110 to make way for a better implementation, an Alpine A-110 from 1965. This A-110, he will this year to start.


Theo begann seine Motorsport-Karriere 1968 in der 50 ccm-Klasse Straβenrennen. Nach ungefähr einem Jahr wechselte er bereits in die 250 ccm-Klasse.

Nach etwa 2 Rennsaisonen beendete er die Straβenrennen und begann sich für Motocrossrennen zu begeistern. In diesem Zweig des Rennsports hat er den kompletten Weg durchlaufen. Nicht weniger als 6 Saisonen war er dem Motocross treu, sowohl bei nationalen wie internationalen Wettbewerben.

In 1977 verschrieb sich Theo einem anderen Motorsportphänomen, nämlich dem Speedway, auf Grasbahn und Sandbahn. Das brachte ihm viele Preise und Trophäen sowie einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Nach einem schweren Unfall in 1983 wurde ihm angeraten, mit dem Motorsport aufzuhören. Doch als er ein Jahr später das erste Mal eine Renault Alpine fahren sah, war er sogleich in sie verliebt. Er verschaffte sich sofort alle Informationen über dieses kleine Speedmonster.

Innerhalb einer Woche hatte er dann selbst eine Alpine im Besitz. Von diesem Augenblick an war er ihr total verfallen, und es reizte ihn alles, was mit der Alpine zu tun hatte. In Theos Andern floss noch immer Rennfahrerblut, und letztlich hat ihn das 1991 dazu verleitet, eine Race-Alpine anzuschaffen, Nämlich die A-108.

In 1992 beginnt für Theo das Alpine-Leben und er debütiert auch in diesem Jahr beim FIA Historischen Meisterschaftsrennen, das er sofort mit einem Sieg in der Klasse bis 1000 ccm beendet. Auch in den Jahren danach war er Erster in seiner Klasse.

In 1994 wurde Theo die einmalige Chance geboten, eine Alpine-110 (Baujahr 1963, 1148 ccm) zu kaufen. Das hat er natürlich mit offenen Armen angenommen. Mit diesem Auto ist er dann schlieβlich zehn Mal Europameister geworden.

Seinen Höhepunkt in der FIA-Meisterschaft hatte er in 2003. Er war nicht nur Erster in seiner Klasse sondern auch Zweiter im Gesamtklassement. Und bis heute reist er durch ganz Europa, um sein Können zu beweisen. Mit Wehmut musste er in diesem Jahr Abschied nehmen von der A-100, um Platz zu machen für eine jüngere Ausführung, nämlich eine Alpine A-100 aus 1965. Mit der neuen A-110 will er dieses Jahr an der Start gehen!


Theo a commencé sa carrière de sport automobile en 1968 au racing routière catégorie 50cc. Après un ans il a changé de catégorie et se rend au 250CC.

Après environ 2 ans, il a trouvé un autre défi: le motocross. Il a un long parcours dans ce sport. Pendant 6 ans il a été fidèle au motocross, à la fois national et international.

En 1977, Théo a été présenté à un autre phenomène: speedway, racing sur l’herbe et sable.Il a été renommé et cela lui a valu de nombreuses récompenses, trophées,. Après un accident spectaculaire en 1983, on lui a recommandé d’ arrêter racing. Mais 1 an plus tard, il a vu pour la première fois, Alpine Renault et immédiatement ça l’a passionné.

Une semaine plus tard il l’a acquérie et à partir de ce moment, il est totalement accroché à tout concernant l’ Alpine. En 1991 il a acheté une course alpine: A-108. En 1992, Theo fait ses débuts au cours de cette année, entraînant immédiatement dans une victoire dans le Championnat FIA Historic dans la classe de 1000. Les années suivantes, il a été premier de sa classe.

En 1994, Théo a l’ occasion unique d’ acheter une Alpine -110 (construite en 1963, 1148 cc). Avec cette voiture il achève 10 fois le championnat de l’Europe. Le moment supreme de la Fia-puce a été le championnat en 2003.
Il a été premier de sa catégorie, et en plus 2e du classement général. Et aujourd’hui, il voyage à travers le continent européen.
Cette année il a renoncé à l’A-110 avec un sentiment de nostalgie et l’a échangé pour une Alpine A-110 de 1965. Avec celle-ci il commence le circuit de 2009.